• Este servizo prestao a empresa DeNito S.L. Pode ser usado a diario ou só cando se precise.
  • Funcionará dende ao setembro a xuño.

Responsables do Comedor

O comedor estará atendido por persoal calificado encargado de atendelos rapaces así como de supervisar o bo funcionamento do mesmo.

Supervisora no centro:

Clara Bernárdez Seoane

Agradeceríamos que si deixades a comer aos vosos fillos no centro que no lo comuniquedes telefónicamente antes das 10:00 h., ou ben mediante unha NOTA ESCRITA.

Por outro lado, se están anotados como "fixos" e por cualquer circunstancia non desexades que se queden no lo fagades saber igualmente.

Os alumnos que, quedándose a comer na Escola, non realicen actividades extraescolares ou queden a estudo, quedarán ao cargo dun monitor, no caso de educación infantil, ou do profesor de garda noutro caso, ata as 17.30h.
 

Coñeza o menú de este trimestre

Saúde: coidados especiais


Nos casos nos que por cuestións de saúde sexa estrictamente necasario dar aos alumnos algún tipo de medicación ou requiran algún coidado especial, agradecemos vos poñades en contacto co titor que vos indicará os pasos a seguir.