O servizo de autobús realízao Transportes Álvarez Vázquez de Mondariz

      Este servizo está en funcionamiento tódolos días lectivos.

     A Escola dispón de cinco líneas de autobuses que cubren un amplo recorrido urbano e interurbano. Todos eles contan cunha azafata e están dotados de emisora e/ou teléfono móvil para manter unha comunicación directa coa Escuela.

     Tras os últimos cambios lexislativos que afectan entre outras cousas ao número de prazas por autobús, resultanos difícil facilitar pases para viaxar nunha ruta distinta á habitual, por iso agradecemos se evite na medida.

Supervisor no Centro:

Mª José Nogueiras

Coñeza o itinerario dos autobuses

Condicións de contratación