Obxectivos:
  1. Disfrutar e divertirse co baloncesto. 
  2. Aprender os xestos técnicos do baloncesto.
  3. Coñecelos elementos tácticos do baloncesto.
  4. Aceptalas normas do baloncesto
  5. Cuidalos balóns e instalacións.
  6. Desenvolvemento de habilidades de traballo en equipo.
Contidos:
  1. O traballo en equipo
  2. O regulamento de baloncesto
  3. Habilidades básicas do baloncesto
  4. Técnica e táctica do baloncesto
Actividades Propotas: Participación na Liga Lynco se se acalnza o número mínimo de nenos/as que esixe a federación
Material Roupa de deporte
Día Luns y Mércores
Etapa De 1º a 6º Educación Primaria
Mín. / Máx. 10 / 25
Prezo 26.7 €