3º Educación Primaria

CURSO 2017/18

LINGUA CASTELÁ:

 • Lengua 3.  “Aprender es crecer“ . Editorial Anaya.  ISBN: 978-84-698-0649-4

LINGUA GALEGA:

 • Lingua 3.  “Aprender é crecer“ . Editorial Anaya.  ISBN: 978-84-678-8655-9

MATEMÁTICAS:

 • Matemáticas 3 (Galicia) " Apender es crecer“. Editorial Anaya.   ISBN: 978-84-678-8574-3

CIENCIAS SOCIAIS:

 • Ciencias Sociais 3 (Galicia). "Aprender é crecer" Ed. Anaya. ISBN: 978-84-678-7064-0 

INGLÉS:

 • Quest 3. Pupil´s Book. Edt. Macmillan. ISBN: 978-0-230-47773-5 
 • Quest 3. Activity Book. Edt.Macmillan. ISBN: 978-0-230-47869-5
 • Quest 3 Pupil's Book. Edt. Macmillan. ISBN: 978-0-230-73437-1 (versión tamén válida)
 • Macmillan children's Readers:
 •              "Wild Animals: A hungry visitor". ISBN: 978-0-230-404939
 •              The Unhappy Giant.  ISBN: 978-14-050-2505-8
 •              “Birds: The mysterious egg”.  ISBN: 978-0-2300-10-123
 •               "Real Monsters: Princess & dragon". ISBN: 978-0-230-010154
 •               Para descargar el Audio de las Lecturas pulsa AQUI

 

MÚSICA:

 • "Nuevos cuadernos de teoría" 1. Grado Elemental  Ibáñez-Cursá. Ed Real Musical. ISBN: 978-84-38710-06-7
 • Flauta dulce, modelo HOHER/ YAMAHA

CIENCIAS DA NATUREZA:

 • Ciencias da Natureza 3 (Galicia). "Aprender é crecer" . Ed.Anaya. ISBN: 978-84-678-8568-2

MATERIAL:

 • Dúas libretas tamaño folio de espiral con marxe e cuadriculada de 4mm.
 • Dúas libreta tamaño folio grapada (sen espiral) con marxe e cuadriculada de 4mm.
 • 6 carpetas tamaño folio.
 • Caixa de lápis de cores.
 • Goma de borrar.
 • Sacapuntas.
 • Regra de 30 cm.
 • Tesouras.
 • Pegamento.
 • Lápis
 • Axenda escolar de día por páxina

TODO O MATERIAL DEBE VIR FORRADO E CO NOME DO NENO/A BEN VISIBLE