1º BACHILLERATO - CIENCIAS

CURSO 2017-18

INGLÉS:

 • Advanced Contrast 1 - Student's Book . Burlington Books. ISBN: 978-9963-48-865-0                     
 • Advanced Contrast 1 - Workbook. Burlington Books. ISBN:  978-9963-48-866-7                     

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Lingua e Literatura Galega. Ed. Xerais ISBN: 978-84-9914-889-2      

FILOSOFÍA:

 • Non hai libro de texto                  

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:

 • Cualquier editorial, recoméndase:          
 • Lengua Castellana y Literatura. C. Nicolás. Ed. Bruño. ISBN: 978-84-2165983-0                  

MATEMÁTICAS:

 • Matemáticas 1. Editorial SM.  ISBN: 978-84-675-7656-6 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 • Biología y Geología. Ed. SM   ISBN:  978-84-985-4521-0  (Galego) ou 978-84-675-7652-8

FÍSICA Y QUÍMICA :

 •  non hai libro                      

ECONOMÍA:

 • Economía  1º Bachillerato. Ed. Anaya. Autor: F. J. González Álvarez ISBN: 978-84-678-2742-2    

CULTURA CIENTÍFICA (OPTATIVA):

 • Non é preciso mercar libro. 

TIC (OPTATIVA):

 • Non é preciso mercar libro.  É necesario dispor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.

FRANCÉS (OPTATIVA):

 • Mot de passe 1 LA (2010) Ed. Oxford ISBN: 978-84-673-5165-1. 

DEBUXO TÉCNICO:

 • Non é preciso mercar libro. 

ANATOMÍA APLICADA:

 • Non é preciso mercar libro.