1º BACHILLERATO - CIENCIAS SOCIAIS

CURSO 2017-18

INGLES:

 • Advanced Contrast 1 - Student's Book . Burlington Books. ISBN: 978-9963-48-865-0                     
 • Advanced Contrast 1 - Workbook. Burlington Books. ISBN:  978-9963-48-866-7                              

LINGUA GALLEGA Y LITERATURA:

 • Lingua e Literatura Galega.  . Ed. Xerais. ISBN: 978-84-9914-889-2      

FILOSOFÍA:

 • Non hai libro de texto                       

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA:

 • Calquer editorial, recoméndase:
 • Lengua Castellana y Literatura. C.Nicolás. Ed. Bruño. ISBN:978-84-2165983-0

ECONOMÍA :

 • Economía 1º Bachillerato. Ed. Anaya. Autor: F. J. González Álvarez  ISBN: 978-84-678-2742-2      

MATEMÁTICAS  APLICADAS CCSS:

 • Matemáticas Aplicadas  CCSS. 1. José Vizmanos. Ediciones SM. ISBN 978-84-675-7657-3         

HISTORIA DEL MUNDO:

 • Hª del mundo contemporáneo 1º. Edt. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3895-1      

LITERATURA UNIVERSAL:

 • Literatura Universal. Ed. Oxford. ISBN: 978-84-673-8450-5   

CULTURA CIENTÍFICA (OPTATIVA):

 • Non é preciso mercar libro

 FRANCÉS (OPTATIVA):

 • Mot de passe 1 LA (2010) Ed. Oxford . ISBN: 978-84-673-5165-1

TIC (OPTATIVA):

 • Non é preciso mercar libro. É necesario dispor en casa dun ordenador no que poder instalar algún programa.