Política de privacidade

 

1.            ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:
         -     A súa denominación social é ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALIA DE CASTRO
         -     O seu NIF é G36613966
        -      O seu teléfono de contacto é 986 420 433 GRATIS 986 420 433
         -     O seu domicilio sitúase na estrada Bembrive 91, 36214 Vigo (Pontevedra)
          -    Está inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións co nº 1976/000336-1 (PO)
         -     E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto:        Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo
 
2.            Así mesmo, ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.
 
3.            ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recabada través da súa páxina Web www.escolarosaliadecastro.edu.es
 
4.            A información obtida por ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.escolarosaliadecastro.edu.es, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade de ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.
 
5.            A finalidade da recollida e tratamento de datos será a xestión das distintas solicitudes recibidas a través dos apartados de Secretaría e Contacta (solicitude de información sobre os nosos servizos, bolsas e axudas, prazos de inscrición, certificados ?), a xestión do currículo recibidos a través da páxina Web e poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre ambas as partes e o envío de comunicacións sempre relacionadas coa ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO.
 
6.            A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.escolarosaliadecastro.edu.es, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO, coas finalidades expresadas no apartado 5.
 
7.            Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO, Estrada Bembrive 91, 36214 Vigo (Pontevedra). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.
 
8.            Cando un usuario accede á páxina Web de ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, dirección, teléfono, correo electrónico… que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio web, non estará dispoñible para a escola se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
 
9.            ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO reservase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa Web ou na configuración e presentación desta.
 
10.          ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.
 
11.          ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na Web.
 
12.          A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta Web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.
 
13.          ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.escolarosaliadecastro.edu.es, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo