Prazos de inscrición

Solicitude de Praza:

Para aqueles alumnos que desexen solicitar praza por primeira vez na Escola deberán facelo no seguinte prazo: dende o 1 ao 20 de marzo.

Matrículas

O prazo para realiza-la matrícula en Educación Infantil e en Educación Primaria abrangue dende o 20 ata o 30 de xuño.

No caso de Secundaria o prazo abrirase o día 25 de xuño rematando o 10 de xulio.